برای اسپانسر ویژه با تهیه هر کدام از پلن های زیر می توانید از مزایای آن بهره مند شوید .

 

بسته برنزی


هزینه : 1.500.000 تومان

یک میلیون و پانصد هزار تومان

ماهانه


 • ثبت در لیست اسپانسر های ویژه
 • درج بنر ( رندوم ) در هدر
 • ماهانه 1 رپورتاژ آگهی
 • ارسال ماهانه 5 مطلب همسو با فعالیت شما و درج تبلیغات شما در لا به لای محتوا
 • تبلیغات متنی
 • ارسال یک پست اختصاصی برای شما
 • ترجمه و انتشار مطلب درخواستی تا 5000 کلمه
 •  اشتراک رایگان
 • امکان ثبت لینک تبلیغاتی
 • امکان درج 10 آگهی در نیازمندی
 • کد تخفیف در گیتی نیاز
 • کد تخفیف در گیتی 24

تهیه بسته

بسته نقره ای


هزینه : 3.500.000 تومان

سه میلیون و پانصد هزار تومان

ماهانه


 • ثبت در لیست اسپانسر های ویژه
 • درج بنر ( رندوم ) در هدر و سایدبار
 • ماهانه 2 رپورتاژ آگهی
 • ارسال ماهانه 12 مطلب همسو با فعالیت شما و درج تبلیغات شما در لا به لای محتوا
 • تبلیغات متنی
 • ارسال یک پست اختصاصی برای شما
 • ترجمه و انتشار مطلب درخواستی تا 10000 کلمه
 • اشتراک رایگان
 • امکان ثبت لینک تبلیغاتی
 • امکان درج 20 آگهی در نیازمندی
 • کد تخفیف در گیتی نیاز
 • کد تخفیف در گیتی 24
 • ثبت رپورتاژ در گیتی نیوز

تهیه بسته

بسته طلایی


هزینه : 10.000.000 تومان

ده میلیون تومان

ماهانه


 • ثبت در لیست اسپانسر های ویژه
 • درج بنر ( رندوم ) در هدر ، سایدبار ، فوتر
 • ماهانه 3 رپورتاژ آگهی
 • درج تبلیغات و معرفی شما در تمامی مطالب حوزه فعالیتتان در لابه لا و انتهای ان
 • تبلیغات متنی
 • ارسال یک پست اختصاصی برای شما
 • ترجمه و انتشار مطلب درخواستی تا 15000 کلمه
 • اشتراک رایگان
 • امکان ثبت لینک تبلیغاتی
 • امکان درج نامحدود آگهی در نیازمندی
 • کد تخفیف در گیتی نیاز
 • کد تخفیف در گیتی 24
 • ثبت رپورتاژ در گیتی نیوز ، گیتی فایل ، کوتاه کننده

تهیه بسته

چگونه اسپانسر ویژه شویم

برای اسپانسر ویژه با تهیه هر کدام از پلن های زیر می توانید از مزایای آن بهره مند شوید .

 

بسته برنزی


هزینه : 1.500.000 تومان

یک میلیون و پانصد هزار تومان

ماهانه


 • ثبت در لیست اسپانسر های ویژه
 • درج بنر ( رندوم ) در هدر
 • ماهانه 1 رپورتاژ آگهی
 • ارسال ماهانه 5 مطلب همسو با فعالیت شما و درج تبلیغات شما در لا به لای محتوا
 • تبلیغات متنی
 • ارسال یک پست اختصاصی برای شما
 • ترجمه و انتشار مطلب درخواستی تا 5000 کلمه
 •  اشتراک رایگان
 • امکان ثبت لینک تبلیغاتی
 • امکان درج 10 آگهی در نیازمندی
 • کد تخفیف در گیتی نیاز
 • کد تخفیف در گیتی 24

تهیه بسته

بسته نقره ای


هزینه : 3.500.000 تومان

سه میلیون و پانصد هزار تومان

ماهانه


 • ثبت در لیست اسپانسر های ویژه
 • درج بنر ( رندوم ) در هدر و سایدبار
 • ماهانه 2 رپورتاژ آگهی
 • ارسال ماهانه 12 مطلب همسو با فعالیت شما و درج تبلیغات شما در لا به لای محتوا
 • تبلیغات متنی
 • ارسال یک پست اختصاصی برای شما
 • ترجمه و انتشار مطلب درخواستی تا 10000 کلمه
 • اشتراک رایگان
 • امکان ثبت لینک تبلیغاتی
 • امکان درج 20 آگهی در نیازمندی
 • کد تخفیف در گیتی نیاز
 • کد تخفیف در گیتی 24
 • ثبت رپورتاژ در گیتی نیوز

تهیه بسته

بسته طلایی


هزینه : 10.000.000 تومان

ده میلیون تومان

ماهانه


 • ثبت در لیست اسپانسر های ویژه
 • درج بنر ( رندوم ) در هدر ، سایدبار ، فوتر
 • ماهانه 3 رپورتاژ آگهی
 • درج تبلیغات و معرفی شما در تمامی مطالب حوزه فعالیتتان در لابه لا و انتهای ان
 • تبلیغات متنی
 • ارسال یک پست اختصاصی برای شما
 • ترجمه و انتشار مطلب درخواستی تا 15000 کلمه
 • اشتراک رایگان
 • امکان ثبت لینک تبلیغاتی
 • امکان درج نامحدود آگهی در نیازمندی
 • کد تخفیف در گیتی نیاز
 • کد تخفیف در گیتی 24
 • ثبت رپورتاژ در گیتی نیوز ، گیتی فایل ، کوتاه کننده

تهیه بسته

دکمه بازگشت به بالا