علوم

ماسک های آروغ گیر، میتواند تا 60 % از متان منتشر شده توسط گاوها را بکاهد

ماسک های آروغ گیر طراحی شده برای گاوها ( برای کاهش سطح متان متصاعد شده از گاوها ) ثابت کرد…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا