بسته های اسپانسری با هدف بلند مدت و گسترده در کنار مزایایی برای حمایت دهنده می باشد .

برای تمامی تهیه کنندگان بسته اسپانسری در دسته مرتبط یک نوشته کامل ( می توانید درباره خود ، یا به عنوان رپورتاژ ، معرفی محصول یا … از آن استفاده کنید ) همچنین انجام ترجمه و انتشار مطالب اختصاصی بنا به درخواست شما ، در نظر گرفته شده است .

بسته برنزی


هزینه : 175000 تومان

 • ثبت در لیست حامیان
 • ارسال یک پست اختصاصی برای شما
 • ترجمه و انتشار مطلب درخواستی تا 5000 کلمه
 • سه ماه اشتراک رایگان
 • امکان ثبت لینک تبلیغاتی
 • امکان درج 3 آگهی در نیازمندی
 • کد تخفیف در گیتی نیاز
 • کد تخفیف در گیتی 24

حامی میشوم

بسته نقره ای


هزینه : 45000 تومان

 • ثبت در لیست حامیان
 • ارسال دو پست اختصاصی برای شما
 • ترجمه و انتشار مطلب درخواستی تا 12000 کلمه
 • ترجمه یک مقاله عمومی رایگان در ماه
 • چهار ماه اشتراک رایگان
 • امکان ثبت لینک تبلیغاتی
 • امکان درج 7 آگهی در نیازمندی
 • کد تخفیف در گیتی نیاز
 • کد تخفیف در گیتی 24

حامی میشوم

بسته طلایی


هزینه : 800000 تومان

 • ثبت در لیست حامیان
 • ارسال سه پست اختصاصی برای شما
 • ترجمه و انتشار مطلب درخواستی تا 17000 کلمه
 • ترجمه 10 صفحه مقاله و انتشار آن
 • شش ماه اشتراک رایگان
 • امکان ثبت لینک تبلیغاتی
 • امکان درج 12 آگهی در نیازمندی
 • کد تخفیف در گیتی نیاز
 • کد تخفیف در گیتی 24

حامی میشوم

تهیه بسته های اسپانسری

بسته های اسپانسری با هدف بلند مدت و گسترده در کنار مزایایی برای حمایت دهنده می باشد .

برای تمامی تهیه کنندگان بسته اسپانسری در دسته مرتبط یک نوشته کامل ( می توانید درباره خود ، یا به عنوان رپورتاژ ، معرفی محصول یا … از آن استفاده کنید ) همچنین انجام ترجمه و انتشار مطالب اختصاصی بنا به درخواست شما ، در نظر گرفته شده است .

بسته برنزی


هزینه : 175000 تومان

 • ثبت در لیست حامیان
 • ارسال یک پست اختصاصی برای شما
 • ترجمه و انتشار مطلب درخواستی تا 5000 کلمه
 • سه ماه اشتراک رایگان
 • امکان ثبت لینک تبلیغاتی
 • امکان درج 3 آگهی در نیازمندی
 • کد تخفیف در گیتی نیاز
 • کد تخفیف در گیتی 24

حامی میشوم

بسته نقره ای


هزینه : 45000 تومان

 • ثبت در لیست حامیان
 • ارسال دو پست اختصاصی برای شما
 • ترجمه و انتشار مطلب درخواستی تا 12000 کلمه
 • ترجمه یک مقاله عمومی رایگان در ماه
 • چهار ماه اشتراک رایگان
 • امکان ثبت لینک تبلیغاتی
 • امکان درج 7 آگهی در نیازمندی
 • کد تخفیف در گیتی نیاز
 • کد تخفیف در گیتی 24

حامی میشوم

بسته طلایی


هزینه : 800000 تومان

 • ثبت در لیست حامیان
 • ارسال سه پست اختصاصی برای شما
 • ترجمه و انتشار مطلب درخواستی تا 17000 کلمه
 • ترجمه 10 صفحه مقاله و انتشار آن
 • شش ماه اشتراک رایگان
 • امکان ثبت لینک تبلیغاتی
 • امکان درج 12 آگهی در نیازمندی
 • کد تخفیف در گیتی نیاز
 • کد تخفیف در گیتی 24

حامی میشوم

دکمه بازگشت به بالا