گیتی تودی با هدف بسط و تولید و ترجمه محتوا های شاخص ، عمومی یا تخصصی در کنار محتوا های خبری و همچنین بخش های فوق العاده ای که در اختیار اعضا قرار داده ، تلاش خود را برای زبان پارسی به کار گرفته است .

طبیعتا تهیه محتوا خصوصا در بخش های رایگان در برگیرنده هزینه است . شما مخاطبان با هر میزان کمک آنلاین مالی می توانید ما را در این مسیر یاری و تقویت کنید .

از طریق فرم زیر می توانید هر میزان مبلغ مورد نظرتان است برای حمایت از گیتی تودی پرداخت نمایید . همچنین در صورت پر کردن گزینه لیست حامیان در صورت تمایل شما ، شما را به عنوان حامی ( با امکان درج لینک یا توضیح کوتاه ) در صفحه حامیان معرفی خواهیم کرد .

 

حمایت آنلاین

گیتی تودی با هدف بسط و تولید و ترجمه محتوا های شاخص ، عمومی یا تخصصی در کنار محتوا های خبری و همچنین بخش های فوق العاده ای که در اختیار اعضا قرار داده ، تلاش خود را برای زبان پارسی به کار گرفته است .

طبیعتا تهیه محتوا خصوصا در بخش های رایگان در برگیرنده هزینه است . شما مخاطبان با هر میزان کمک آنلاین مالی می توانید ما را در این مسیر یاری و تقویت کنید .

از طریق فرم زیر می توانید هر میزان مبلغ مورد نظرتان است برای حمایت از گیتی تودی پرداخت نمایید . همچنین در صورت پر کردن گزینه لیست حامیان در صورت تمایل شما ، شما را به عنوان حامی ( با امکان درج لینک یا توضیح کوتاه ) در صفحه حامیان معرفی خواهیم کرد .

 

دکمه بازگشت به بالا